Het KinderZomerFeest 2018 begint over

Albert Heijn Delft,
Chocolaterie de Lelie,
CKV Excelsior,
De Delftse Uitdaging,
Delft op Zondag,
DES,
DKC,
DOK Delft,
Fonds 1818,
Happy KidsCare,
Herman Broerenschool,
ING Fonds
Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele,
Kinderzorg Den Haag-Rotterdam
NSGK,
Pact tegen Armoede,
Pintip Pinverhuur,
ProJuventute
R.K. Stadsdiaconaat,
Rotary Club: Vermeer,

Rotary Club Delft-Koningsveld

Rotary Club Delft

Rozema verhuur,
Rugby Club Delft,
Soroptimisten Delft,
Sportpark Biesland,
Stadsradio Delft,
Steunpunt Kindervakanties,
Stichting Boshuysen,
Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren,
Stichting Zonnige Jeugd,
Vakantiebank,
Voedselbank,
Weeshuis Doopsgezinden,
Woonbron