DVA Delft

DVA door de jaren heen

De Vakantieschool
Vlak na de Tweede Wereldoorlog hadden ouders, vaak mede door een gebrek aan financiële middelen, geen mogelijkheid om met hun kinderen op vakantie te gaan. Vanuit de lagere scholen kwam toen het idee om met een groep vrijwilligers de schoolkinderen van 4 t/m 12 jaar in hun zomervakantie op een aangename en verantwoorde wijze bezig te houden. Het idee werd werkelijkheid en zo ontstond in 1948 De Vakantieschool.

DVB
Door alle jaren heen is er binnen de organisatie veel veranderd. Zo waren er voorheen drie verschillende vakantiescholen, namelijk een Openbare, een Protestantse en een Katholieke. In 1972 werden deze drie verschillende vakantiescholen onder de naam Delftse Vakantie Bezigheden (DVB) samengevoegd.

DVA
In het jaar 1981 werd de naam DVB veranderd in de naam zoals de stichting die nu kent, de Delftse Vakantie Aktiviteiten (DVA). In ditzelfde jaar kreeg de DVA ook een Dagelijks Bestuur dat verantwoordelijk werd voor de algehele organisatie.

Sportpark Biesland

In 2014 stond de DVA de grootste verandering van de afgelopen 10 jaar te wachten. In eerste instantie gaat de DVA door het jaar heen verschillende activiteiten organiseren. Hierdoor krijgen de zomeractiviteiten een eigen projectnaam, namelijk ‘Het KinderZomerFeest’. Voorheen werden deze weken georganiseerd in en rondom Sporthal Brasserskade, maar vanaf 2014 vindt het  grote KinderZomerFeest plaats op een nieuwe locatie: Sportpark Biesland. Ook verandert de wijze van vervoer en inschrijving. De bussenservice die de DVA altijd hanteerde, is komen te vervallen en de kaarten voor het KZF kunnen alleen nog maar online worden gekocht.

Vanaf 2014 heet de DVA voluit Delftse Vakantie Activiteiten. De DVA gaat met haar tijd mee en daarom is de ‘k’ in Aktiviteiten nu veranderd in een ‘c’.

70 jaar jubileum! 

In 2018 viert Stichting de Delftse Vakantie Activiteiten haar 70-jarige jubileum. Dit jaar hebben wij voor het eerst, in samenwerking met de gemeente, ‘het vakantiepaspoort’ aan kunnen bieden. Hierdoor kunnen kinderen die net buiten de hulp van de Vakantiebank vallen, toch mee met het Grote KinderZomerFeest.

Ondanks alle veranderingen die Stichting DVA heeft doorgemaakt is de doelstelling altijd hetzelfde gebleven: Het bieden van een plezierige vakantie aan de Delftse schoolkinderen tegen een laag tarief.

De DVA bewijst al jaren één van de leukste zomervakantiebezigheden te zijn voor kinderen en jongeren in Delft, met zo’n 350 kinderen en 70 jonge vrijwilligers per dag!

De Delftse Vakantie Activiteiten beginnen over

  • Dagen
  • Uren
  • Minuten
  • Seconden

Inschrijven Leiding DVA 2024

Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe enthousiaste leiding, klik hier onder voor meer informatie!

Leiding worden